Möjliggör affärsmässiga elinköp

Vårt mål är att alla verksamheter ska ha beslutskraft, trygghet och kontroll i alla delar som rör verksamhetens elaffär. Oavsett om ni är erfarna och professionella elinköpare eller precis har börjat fundera på vilka alternativ som finns så kan vi hjälpa er ta nya och viktiga steg framåt.

Med vår innovativa SaaS-tjänst och specialistkunskap hjälper vi verksamheter med att skapa en strategiskt utformad inköpsprocess med aktiv avtalsförvaltning. Ni får total tillgång till information, smidig rapportering och effektiva processer för planering, genomförande, uppföljning och analys.

Effekten blir kostnadsbesparing, styrning och kontroll, och inte minst en arbetsprocess att glädjas åt!

Framtidens elupphandling ställer tydligare krav

Sund avtalsförvaltning och auktoritet i rollen som beställare börjar med en upphandling som ställer tydligare krav på leverantören och som säkerställer att ni som verksamhet kan vara trygga med att avtalet efterlevs i varje avseende under avtalsperioden. Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till verksamhetens utveckling, och måste vara utformad därefter.

Ett systemstöd som gör elfrågan rolig att hantera

Med vårt systemstöd får ni operativ kontroll genom att effektivt kunna ta fram kostnadsprognoser och ekonomiskt utfall baserat på er energiförbrukning. Ni kan enkelt hantera och analysera era anläggningars förbrukningsprofiler och nättariffer samt följa upp leverantörernas prissättning och fakturor, och mycket mer!

Har du frågor om våra tjänster?

Välkommen att höra av dig till Lovisa eller någon av oss för att prata mer om effektiva och hållbara lösningar inom elinköp!

Lovisa Rendert

Sales Engineer

+46 735 14 05 46

lovisa.rendert@ensotech.se