För dig som ansvarar för inköp av el – oavsett om du kommer från ett mindre fastighetsbolag, ansvarar för en LOU-upphandling i offentlig verksamhet eller arbetar inom industri – välkommen till oss på Ensotech. 

Vi är med dig genom hela processen. Tillsammans bygger vi bort manuella rutiner och hittar kostnadsbesparingar för ditt elinköp. 

Hos oss på Ensotech finns både erfarenheten och den digitala tekniken som tar din elaffär till en helt ny nivå. Resultatet är besparingar för ditt företag, för miljön och för samhället. 

Tillgång – Insyn och tillgång till all data i en komplex affär 
Balans – Kunskap ger trygghet i förhandling med din el-leverantör 
Struktur –  Överskådliga rapporter som spar tid

Hur fungerar verktyget
Energy Sourcing Tools?

Du äger och kan se all information

Verktyget hanterar all din information samt den marknadsinformation som krävs för att du ska kunna agera självständigt. Det du kanske behöver flera inloggningar till idag har du samlat på ett ställe med en säker inloggning.

Hela tiden effektivt och enkelt

Verktyget gör att du kan agera självständigt, snabbt och med automatik när det kommer till dagligt nyttjande av elavtalen och operativ planering.

Du har full kontroll, med en extra knorr

Enkelt och automatiskt all uppföljning av avtalet, all rapportgenerering, fakturaunderlag m.m. Som en extra knorr har du det bästa fakturaunderlaget för strategiutveckling av din egen elinköpsverksamhet.

Vi har lösningen på
din största utmaning.

I alla fall när det kommer till utveckling av elinköpsprocessen. Den största utmaningen för större elkunder är de ökande kraven på kontroll, spårbarhet och transparens. Ägare, företagsledning och, i offentlig verksamhets fall, även samhället ställer högre och högre krav på att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 

Detta innebär också en förväntan att verksamheten ska ha full koll på att leverantörerna faktiskt håller sina ingångna avtal och att villkor som varit dyrköpta i upphandlings-arbetet följs. Bland annat detta kan du överlåta till Energy Sourcing Tools att hålla reda på.

Ett annat användningsområde för verktyget är när nya områden blir utsatta för granskning. Ofta står då verksamheten överrumplad och i många fall kanske man helt enkelt glömmer att energiområdet också bör ses över. Även här är verktyget Energy Sourcing Tools redo för uppgiften genom att göra det komplexa enkelt. Ta kontroll över elmarknaden och spara miljoner!

Med Energy Sourcing Tools kan du spara 2-10 öre/kWh, vilket motsvarar:

5%-50% av elkostnaden

0.2 – 1 Mkr/år För en mindre svensk kommun/myndighet/företag

2 – 10 Mkr/årFör en större svensk kommun/myndighet/företag

Redo att ta kontroll över elmarknaden?

Vi som jobbar på Ensotech och har tagit fram Energy Sourcing Tools har tidigare jobbat med elleverantörer och därför vet vi precis hur el-företagen kan dra nytta av kunder som inte har alla fakta framför sig. Vårt system ger dig ordning och reda, kontroll och kostnadsbesparingar. Vi reder ut sladd-nystanet så att säga. 
Tveka inte att kontakta någon av oss så berättar vi mer vad Ensotech kan göra för dig och ditt företag.

Magnus Kjellin

Telefon: 070-550 10 01
E-post: magnus.kjellin@ensotech.se

Jonas Lundin

Telefon: 070-699 50 27
E-post: jonas.lundin@ensotech.se

Jens Marquardt

Telefon: 070-553 58 49
E-post: jens.marquardt@ensotech.se