DIS (dynamiskt inköpssystem)

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en upphandlingsmetod för myndigheter och enheter som upphandlar enligt LOU (2016:1145) och LUF (2016:1146), men som givetvis utan begränsningar kan användas av privata organisationer också.

Alla leverantörer som uppfyller kraven i upphandlingsdokumenten har rätt att efter ansökan delta i DIS:et.

Vad är DIS

I de DIS som anges nedan nyttjas en så kallad elektronisk katalog vilket innebär att alla godkända leverantörer kommer att få information om att ett inköp kommer att genomföras ett visst klockslag och får då möjlighet att uppdatera sin elektroniska katalog med t.ex. nya prisvillkor inför det specifika inköpet. Sedan genomförs köpet på utsatt klockslag från den leverantör som har de bästa villkoren i sin vid det tillfället gällande elektroniska katalog.

Varje kund (dvs. upphandlande myndighet/enhet) har sitt eget DIS, men med i allt väsentligt lika villkor. Kontrakt tecknas separat för varje inköp.

Detta kan verka byråkratiskt, men är i verkligheten mycket enkelt. Rent praktiskt går det till så att elleverantören får ett mejl om att ett inköp kommer att genomföras med en länk till ett webbformulär med ytterligare information och där pris kan lämnas. Vinner leverantören kontraktet skapas automatiskt ett kontraktsdokument som distribueras för elektronisk signatur.

Ensotech arbetar även löpande med att förbättra funktionaliteten så att det ska bli ännu enklare för både kunder och leverantörer att skapa respektive ansluta sig till ett DIS och sedan genomföra affärer därigenom.

Läs vidare

Branscher

Våra kunder finns i en bred variation av segment och branscher. Industri, offentlig sektor, energibolag och fastighetsbolag utgör några av våra största kundsegment. Vilket branschsegment tillhör du?

Tjänster

Elaffären behöver vara en ledningsfråga och hanteras metodiskt inom verksamheten för att man som verksamhet ska lyckas med sin elaffär. Vi hjälper er etablera effektiva processer och är med er genom hela resan.

Har du frågor om våra tjänster?

Välkommen att höra av dig till Magnus eller någon av oss för att lära dig mer om effektiva och hållbara lösningar inom elinköp!

Magnus Kjellin

VD Ensotech

+46 705 50 10 01

magnus.kjellin@ensotech.se