Branscher och kundsegment

Våra kunder finns i en bred variation av segment och branscher. Industri, offentlig sektor, energibolag och fastighetsbolag utgör några av våra största kundsegment. Vilket branschsegment tillhör du?

Offentlig sektor

Ensotech har stor erfarenhet av långgående samarbeten med offentliga verksamheter med mycket god förståelse för offentliga verksamheters krav och förutsättningar. Vi erhåller ett tjänsteutbud som gör oss till en helhetsomfattande och långsiktig samarbetspartner i energiaffären för offentliga verksamheter.

Industri och företag

Digital transformation inom elaffären frigör resurser. Vi har skapat och digitaliserat interna processer för hantering av elaffären. Det ger din verksamhet största affärsmässiga flexibilitet och trygghet för de som ansvarar för elinköpen och dess stora ekonomiska påverkan.

Har du frågor om branscher och kundsegment?

Välkommen att höra av dig till Magnus eller någon av oss för att lära dig mer om!

Magnus Kjellin

VD Ensotech

+46 705 50 10 01

magnus.kjellin@ensotech.se