Tjänster Elupphandling

Inköpsprocessen av el

Inköpsprocessen, bestående av strategiformulering, upphandling och slutligen avtalsförvaltning, är en sammanlänkad process där varje steg behöver hanteras i relation till helheten. En strategiskt och resultatrik inköpsprocess består av aktivt samarbete mellan inköp, ledning och andra relevanta funktioner av verksamheten. Vi har specialistkunskapen och verktygen för att stötta genom varje steg.

Strategi

En inköpsstrategi är en förutsättning för en verksamhet att nå sina målsättningar och genomföra goda affärer. Det finns betydande vinster i en väl utformad strategi som ligger i linje med verksamhetens operativa förutsättningar och strategiska målsättningar. Dessa vinningar är inte bara reella för verksamheten utan även för samhället i helhet. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa verksamheter från analys till strategi inför el-upphandling.

Behöver ni hjälp med er strategi inför upphandling eller analys av utfallet av vald strategi? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Upphandling

Upphandlingen är ett centralt strategiskt verktyg i inköpsprocessen av el. Upphandlingen ska säkerställa att ni som verksamhet kan genomföra de bästa affärerna utifrån era förutsättningar och målsättningar. Upphandlingen behöver vara utformad på så vis att ni kan vara trygga med att ni har full kostnadstransparens, att ni konkurrensutsätter anbuden samt har möjlighet till aktiv avtalsförvaltning.

I upphandlingsfasen av inköpsprocessen är det centralt med kompetens som omfattar hela inköpsprocessen av el, från strategi till avtalsförvaltning. Vi har hjälpt många verksamheter, både från offentlig och privat sektor, med att utforma högkvalitativa upphandlingsdokument.

Styrning och avtalsförvaltning

Historiskt sett har det varit både alltför komplext och resurskrävande för verksamheter att arbeta med aktiv avtalsförvaltning, och verksamheter har därför varit i händerna på leverantörerna och deras val av transparens. Vi brinner för att hjälpa företag sätta sig förarsätet och skifta informationsflödet – det ska vara ni som bestämmer hur ni vill att era inköp ska hanteras och följas upp. 

Vi har många års erfarenhet av att utveckla verksamheters avtalsförvaltning och har genom det tagit fram en innovativ SaaS-tjänst, tidseffektiva processer och konsulttjänster som fortsätter utveckla verksamheten.

Energy Sourcing Tools, EST

För att effektivt och effektfullt förvalta sitt elavtal och få ut maximal affärsmässig nytta under avtalsperioden behöver verksamheten ha operativa och digitala processer för kontroll och uppföljning. Med vår markandsunika SaaS-tjänst EST kan ni följa upp samtliga kravställningar i ert elkraftsavtal. Ni blir styrande för era inköp av el och kan enkelt följa upp att ni får avtalsenliga priser. 

I EST samlas planering, orderläggning och uppföljning på ett och samma system, vilket ger en tidseffektiv process, kostnadsbesparingar och operativ trygghet. Ni får prisförutsägbarhet och kostnadsutfall direkt baserat på er faktiska förbrukning, era terminsavtal och spotpriser.

Vår teknologi tar avstamp i ett finansiellt och verksamhetsstyrande perspektiv där kontroll och sund inköpsfilosofi är centralt. Det handlar inte om att leta fel, utan om att veta och vara trygg med att allt stämmer genom total transparens in i alla delar av verksamhetens elinköp.

Läs vidare

DIS (dynamiskt inköpssystem)

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en upphandlingsmetod för myndigheter och enheter som upphandlar enligt LOU (2016:1145) och LUF (2016:1146), men som givetvis utan begränsningar kan användas av privata organisationer också.

Hantera elaffären

Affärsdriven och strategisk hantering av elaffären handlar om att etablera resurseffektiva processer som samlar alla delar av elaffären på ett ställe. Med ett datadrivet och finansiellt perspektiv uppnår man kostnadsbesparingar, operativ trygghet och pålitlig översikt.

Har du frågor om våra tjänster?

Välkommen att höra av dig till Magnus eller någon av oss för att prata mer om effektiva och hållbara lösningar inom elinköp!

Magnus Kjellin

VD Ensotech

+46 705 50 10 01

magnus.kjellin@ensotech.se