Branscher Offentlig sektor

Från upphandling till verkställande – vi är med hela vägen

Ensotech har stor erfarenhet av långtgående samarbeten med offentliga verksamheter. Vi har mycket god förståelse för offentliga verksamheters krav och förutsättningar.

Vi erhåller ett tjänsteutbud som gör oss till en helhetsomfattande och långsiktig samarbetspartner inom energiaffären för offentliga verksamheter. Vår styrka är vår expertis inom elinköp och hantering av elaffären i kombination framåtsträvande innovation. Den kombinationen gör att vi kan stötta er i det stora som i det lilla, beroende på vad just ni behöver både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Vårt bästa argument är våra referenser

Som det första bolaget på marknaden som möjliggör för verksamheter att digitalisera alla delar av elinköpet och etablera styrningseffektiva processer har vi idag många långtgående samarbeten med kommuner, myndigheter, statligt ägda bolag och andra offentliga verksamheter. Vi har erfarenheten, kompetensen och lösningarna för att vara med och stötta längst hela resan från strategi till rapportering.

Exempel på våra tjänster


Strategi

 • Inköpspolicy
 • Analys av inköpsstrategi


Upphandling

 • Upphandlingsformulering


Avtals-förvaltning

 • Villkorskontroll
 • Fakturakontroll


Administration

 • Anläggningsregister och ärendehantering


Elinköpet

 • Inköpsplanering via simulering av utfall
 • Gränssnitt mot el-leverantör vid orderläggning
 • Digitalt avrop från el-leverantören
 • Specialistkompetens i den operativa processen


Elnätsavtal

 • Automatiska optimeringanalyser för anläggningars nättariffer


Ekonomi & Analys

 • Kostnadsprognos för elinköp, elnätsavtal, skatter och moms
 • Kostnadsuppföljning
 • Fakturakontroll
 • Förbrukningsprognos och uppföljning
 • Timvisa förbrukningsprofiler
 • Rapporteringsfiler (bokföringsfiler, energiskattedeklaration, förbrukning, beslutsstödsrapporter, med mera)
  • Integrering mot interna system


Hållbarhet

 • Gröna Certifikat
 • Hållbarhetsrapportering (CO2 rapportering, kontraktrapportering och förbrukningsrapporter)

Läs vidare

DIS (dynamiskt inköpssystem)

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en upphandlingsmetod för myndigheter och enheter som upphandlar enligt LOU (2016:1145) och LUF (2016:1146), men som givetvis utan begränsningar kan användas av privata organisationer också.

Industri och företag

Digital transformation inom elaffären frigör resurser. Vi har skapat och digitaliserat interna processer för hantering av elaffären. Det ger din verksamhet största affärsmässiga flexibilitet och trygghet för de som ansvarar för elinköpen och dess stora ekonomiska påverkan.

Har du frågor om våra tjänster?

Välkommen att höra av dig till Peter eller någon av oss för att prata mer om effektiva och hållbara lösningar inom elinköp!

Peter Cvitanovic

Energy Sourcing Consultant

+46 736 56 89 80

peter.cvitanovic@ensotech.se