Branscher Industri och företag

Digital transformation inom elaffären frigör resurser

I samarbete med innovativa aktörer i näringslivet, både från privata och offentliga sektorn, har vi skapat och digitaliserat interna processer för hantering av elaffären. Det ger din verksamhet största affärsmässiga flexibilitet och trygghet för de som ansvarar för elinköpen och dess stora ekonomiska påverkan.

En pålitlig och framåtsträvande partner

När det kommer till elinköp är det ofta ett fåtal specialister på företaget som är insatta i komplexiteten och utmaningarna. Att ansvara för inköp och att leverera ekonomiska och affärsstrategiska estimat med hög grad av prisvolatilitet är otroligt tidskrävande.

Att kunna förenkla den interna processen och engagera ledning i styrningsfrågor rörande elaffären är av största vikt.

Vi har systemstödet och specialistkunskapen för att hjälpa er göra det.

Exempel på våra tjänster


Strategi

 • Inköpspolicy
 • Analys av inköpsstrategi


Upphandling

 • Upphandlingsformulering


Avtals-förvaltning

 • Villkorskontroll
 • Fakturakontroll


Administration

 • Anläggningsregister och ärendehantering


Elinköpet

 • Inköpsplanering via simulering av utfall
 • Gränssnitt mot el-leverantör vid orderläggning
 • Digitalt avrop från el-leverantören
 • Specialistkompetens i den operativa processen


Elnätsavtal

 • Automatiska optimeringanalyser för anläggningars nättariffer


Ekonomi & Analys

 • Kostnadsprognos för elinköp, elnätsavtal, skatter och moms
 • Kostnadsuppföljning
 • Fakturakontroll
 • Förbrukningsprognos och uppföljning
 • Timvisa förbrukningsprofiler
 • Rapporteringsfiler (bokföringsfiler, energiskattedeklaration, förbrukning, beslutsstödsrapporter, med mera)
  • Integrering mot interna system


Hållbarhet

 • Gröna Certifikat
 • Hållbarhetsrapportering (CO2 rapportering, kontraktrapportering och förbrukningsrapporter)

Läs vidare

Offentlig sektor

Ensotech har stor erfarenhet av långgående samarbeten med offentliga verksamheter med mycket god förståelse för offentliga verksamheters krav och förutsättningar. Vi erhåller ett tjänsteutbud som gör oss till en helhetsomfattande och långsiktig samarbetspartner i energiaffären för offentliga verksamheter.

DIS (dynamiskt inköpssystem)

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en upphandlingsmetod för myndigheter och enheter som upphandlar enligt LOU (2016:1145) och LUF (2016:1146), men som givetvis utan begränsningar kan användas av privata organisationer också.

Har du frågor om våra tjänster?

Välkommen att höra av dig till Magnus eller någon av oss för att prata mer om effektiva och hållbara lösningar inom elinköp!

Magnus Kjellin

VD Ensotech

+46 705 50 10 01

magnus.kjellin@ensotech.se