Ensotech

Industri och företag

Systemstöd för elinköp frigör resurser

Med Ensotech får du ett säkert och effektivt systemstöd för alla interna processer som är kopplade till elinköpet. Det ger dig största affärsmässiga flexibilitet och trygghet för de som ansvarar för elinköpen och dess stora ekonomiska påverkan.

När det kommer till elinköp är det ofta ett fåtal specialister på företaget som är insatta i komplexiteten och utmaningarna. Att ansvara för inköp med hög grad av prisvolatilitet är otroligt tidskrävande för att leverera ekonomiska och affärsstrategiska estimat.
Att kunna förenkla den interna processen är av största vikt och frigör tid för att utveckla affären. Vi har systemstödet som anpassas helt utifrån dina behov.

Valutakontrakt

Vårt system hjälper dig med en enkel funktion för att hantera rapporter, följa upp och redovisa valutakontrakt.

Rapportering

Det blir allt vanligare att myndigheter, antingen i Sverige eller på EU-nivå avkräver verksamheter rapportering i olika form och periodicitet. Det kan också vara redovisningsmässiga krav som skall uppfyllas. Oavsett om det är IFRS-rapportering, rapportering till Naturvårdsverket, MIFID, fysisk marknad eller finansiell marknad så har vi stöd för att upprätta rapporteringen. Du har fullständig flexibilitet vid val av en eller flera leverantörer, av såväl el som gröna certifikat.

Kontakta oss

Vi vet att vi tillsammans kan göra skillnad. Så kontakta oss redan idag för en timmes gratis rådgivning där du får beskriva dina utmaningar och vi berättar mer om hur en lösning kan se ut.