Pressmeddelande 8/2-2023

Kundrusning till teknikbolag – allt fler företag vill ta kontroll över skenande energikostnader

Stora elbolag har hamnat i blåsväder efter en granskning av Konsumentverket som visade brister i elbolagens kommunikation gentemot sina kunder. Detta är inte unikt för konsumenter. Även företag börjar att se över sina avtal, något techbolaget Energy Sourcing Technology märkt av när allt fler företag söker hjälp av deras elinköpsplattform. ”Många företag har lagt över hela elinköpsfrågan på sin elleverantör, men inser nu att man måste ta kontroll över detta själva, och det kan vi hjälpa till med”, säger Magnus Kjellin, VD på Energy Sourcing Technology.

Under 2022 var elpriserna på NordPool över 100% högre än de var 2021 och många företag och hushåll har påverkats kraftigt av utvecklingen. Samtidigt har det på konsumentsidan skett en förändring av spelplanen de senaste åren med nya aktörer, såsom Greenely och Tibber, som har gjort det enklare för privatpersoner att få kontroll och en ökad transparens över sina elpriser.
Samma utveckling är nu på väg att helt förändra elmarknaden för företag och offentliga aktörer.

– Det har varit lätt för många företag att lägga över hela elinköpsfrågan på sin elleverantör, men med ny digital teknik och processer är det möjligt för företagen att ta kontroll och sätta sig i förarsätet kring sina elavtal, säger Magnus Kjellin, VD på Energy Sourcing Technology, ett techbolag ensamt i sitt slag som vänder sig mot företag och offentliga aktörer som ofta är stora användare av el.

– Många företag har insett att här finns både tid och pengar att spara, fortsätter han.

Ett tecken på det är att Energy Sourcing Technology har sett ett explosionsartat intresse och en 170% tillväxt av användare till deras SaaS-plattform under det senaste året. Bolaget räknar med att fördubbla antalet anställda under 2023 och de kommande åren ser tillväxtkurvan om inte ännu bättre ut.

Häromveckan uppdagades i flera medier att mer än vart tredje elhandelsbolag uppger olika pris för rörligt elavtal på sin hemsida och på elräkningen, enligt en granskning som Konsumentverket gjort av totalt 29 elhandelsbolag. Bolagen är dessutom otydliga kring hur priset sätts. Något som myndigheten anser vara vilseledande.

– Även för företagen som sitter med ibland många olika elavtal finns det oerhört mycket att göra för att få bättre kontroll över kostnader och avtal, säger Magnus Kjellin på Energy Sourcing Technology.

Scania och Tyresö kommun är två aktörer som anlitar Energy Sourcing Technology. En annan är Huge Bostäder. För dem har arbetet kring elhandeln förändrats radikalt sedan de började arbeta med Energy Sourcing Technology. Bättre insyn i affären och att själv kunna styra över vad de handlar, när och till vilka priser har gett många positiva effekter.

– Vi ser redan att kostnaderna minskat och min känsla är att vi kan spara mycket pengar åt Huge Bostäder, säger Jan-Erik Danielsson, chef för teknisk utveckling på Huge Bostäder.

För mer information:
Magnus Kjellin, VD, magnus.kjellin@ensotech.se. telefonnr: 070-550 10 01
www.ensotech.se