Tänkvärt och uppskattat med Jan Blomgren

Tankeväckande och intressanta diskussioner om den rådande situationen för Sveriges elförsörjning. Jan Blomgren, högaktuell expert i ämnet, bjöd på värdefulla analyser om priser, vårt beroende av import och vad vi har att vänta oss framöver. Även tankar om hur aktörer inom näringslivet och politiker bör agera inför den omställning som elmarknaden står inför.

Med syftet att ge oss ännu mer kunskap och få chans att ställa frågor om den komplexa affären bjöd Ensotech in sina kunder till ett webbinarium. Deltagarna lyfte mötet ytterligare med initierade frågor som visade på stort intresse och hög kunskap i ämnet.

Fredagen den 12 november genomförde Ensotech ett webbinarium för sina kunder med den inbjudna gästen Jan Blomgren. Som tidigare senior expert på Vattenfall, föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum och professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet är han en av de mest eftertraktade föreläsarna och debattörerna i ämnet elförsörjning idag.

Jan Blomgren är just nu aktuell med sin bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” som är utgiven på Timbro förlag. Det har lett till många intervjuer och artiklar i olika medier. Särskilt efter hans citat ”Om du inte gillar höga elpriser – vänj dig – det är det nya normala.”

Vd för Ensotech, Magnus Kjellin, passade inledningsvis på att presentera teamet på Ensotech och berättade att fler digitala möten är inplanerade och tar gärna in tips om andra föreläsare som man är nyfiken på.

Jan presenterade sig själv och sin affärsidé som är ”goda råd” inom ämnet energi med särskild kompetens inom kärnkraft. Deltagarna fick sen ta del av hans tankar och analyser kopplat till den heta debatt som nu råder om vår elförsörjning.

Elnätet kan liknas vid kroppens blodomlopp

Jan drog jämförelsen av elnätet med kroppens blodomlopp. Elsystemet blir effektivast om man har stora anläggningar för produktion, och ett elnät som grenar ut sig precis som blodomloppet. ”Småskalighet passar bra inom många branscher men inte inom el”, slår Jan fast.

Han berättade vidare om vikten att förstå skillnaden mellan aktiv och reaktiv effekt. Den aktiva effekten är det som får hjulen att snurra, medan den reaktiva effekten är det tryck som krävs för att elen också ska nå fram.

– När vi nu lagt ner stora delar av den planerbara kraften och ersatt med t ex vind så tappar vi reaktiv kraft. Det gör att överföringen av el i Sverige fungerar sämre än tidigare.

Planerbar produktion saknas

Det är tuffa utmaningar menar Jan, med att vi vill bli mindre beroende av fossil kraft (hitta alternativ till kol och gas) och samtidigt inte vill ha kärnkraft. Då kvarstår vind, sol och vatten. Ett problem är att dessa alternativ aldrig är jämnt fördelade över tid. Det har vi ju också sett tydliga exempel på nu när priserna gått upp och ner som en berg- och dalbana.

Men det är inte det enda problemet. Man måste ha planerbar produktion för att elnätet ska fungera. Den väderberoende kraften kan inte ensam bära nätet – man måste ha stor andel planerbar produktion. Det innebär fossil kraft, vattenkraft eller kärnkraft. I södra Sverige, där problemen är störst, finns ingen vattenkraft kvar att bygga ut. Vill man inte ha fossil kraft återstår bara kärnkraft.

Stora delar av Europa har nu kommit till en punkt där planerbar produktion saknas med elstörningar och behov av import som följd. Det innebär t ex import av gas från Ryssland.

– Vi har försatt oss i en utpressnings-situation, förklarade Jan.

”Vänj er”, fortsätter Jan. Även om man skulle ’tänka om’ angående att bygga ut kärnkraften så tar det minst 10 år innan det är på plats.

Stort engagemang och intressanta frågor

Många frågor kom från deltagarna som så klart har ett stort intresse i ämnet. T ex om hur näringslivet ska agera framöver. Det togs upp exempel med Finland där det är vanligt att stora användare äger sin egen elproduktion och Microsoft har byggt eget dieselkraftverk till sin serverhall i Staffanstorp.

– Är elen inte tryggad kommer fler och fler att hitta sin lösning. Resultatet blir en hel del dieselaggregat.

Kanske är det först när elbristen kan leda till stängda sjukhus och andra livsavgörande situationer som vi ser nya krafttag och beslut som förändrar läget i landet.

Om möjligheten att lagra el från vindkraft i batterier var ytterligare en fråga som kom upp.

– Vi skulle kunna dämpa visst behov lokalt men inte klara landet. Hela världens produktion av batterier år 2020 klarar bara att lagra Sveriges el i två dygn.

Responsen i och efter mötet från deltagarna visar på ett behov att få diskutera dessa frågor i ett sammanhang med andra engagerade.

Stort tack till Jan Blomgren. Det här var väldigt intressant. Och tack till alla er som var med.

Mer fakta om Jan Blomgren:

Jan Blomberg. Foto: Samuel Unéus

Företagsledare, konsult inom energi med global kundkrets, tidigare senior expert på Vattenfall, föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum och professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet.