Globalt miljöarbete handlar om samarbeten

Leif Borgstedt är en riktig tungviktare när det handlar miljöfrågor inom energihandel. Han hanterar el-portföljen för Scania i Norden men är också rådgivare för bolagets alla delar i resten av världen. ”Nu byggs t.ex en fabrik i Kina och då är jag bollplank” förklarar Leif.

Kort om

Namn

Leif Borgstedt

Titel

Head of Sustainable Energy på Traton Energy Unit.
(tidigare Senior Dealer på Scanias Treasury department.)

Gör

Ansvarar för genomförande av elaffären på Scania globalt och VW Group i Norden. Ger råd och medverkar i utvecklingen av Scanias framtida hållbara produkter inom el och biobränslen. Jobbar även med emittering av gröna obligationer och annan riskhantering.

Vi måste kunna sätta ett pris på utsläpp av koldioxidutsläppen eftersom det är globalt. Ingen kommer undan, miljön har ju inga landsgränser

Lägg också till att Leif sitter med i en mindre grupp personer som har ett uppdrag för FN där de jobbar med prissättning för CO2 som ett projekt direkt kopplat till Paris-avtalet.

Vi för ett samtal med Leif för att höra lite om de tankar han har när det kommer till energi och miljö.

– Vi måste kunna sätta ett pris på utsläpp av koldioxidutsläppen eftersom det är globalt. Ingen kommer undan, miljön har ju inga landsgränser, säger Leif och fortsätter.

– Att förstå sambandet är jätteviktigt. Om nån tycker det är tokigt att priserna gått upp på något som t ex produceras av stål så är det ju för att det finns ett CO2-pris vi måste betala. Och för stålproduktion krävs det energi som kommer från el, gas eller olja och allt har sitt ursprung.

Scania, som är Leifs arbetsplats, är långt framme – bland de allra främsta – i sitt miljöarbete. Och som land är Sverige och Norge också förebilder för resten av världen.

– Sedan 2015 har vi jobbat aktivt med att styra och kontrollera att våra elinköp kommer från gröna källor som vatten, vind och sol.

Leif hanterar alla produktionsanläggningar, säljbolag och verkstäder för bolagen inom VW Group i Norden vilket innebär ett tätt samarbete med både Volkswagen och MAN när det gäller handel med el. Han minns hur han fick med sig övriga i samarbetet.

Vill ni va med så blir det grönt

– ”Vill ni va med så blir det grönt” sa jag och så började vi köpa upp el utifrån den planen.

Ursprungsgarantier en nyckel i arbetet

Det finns olika certifieringssystem och krav runt om i världen för hantering och klassificering av grön el. Det gemensamma för dessa certifieringssystem är en standardiserad dokumentation och en spårbarhet i var elkraften är producerad och levererad.

– Vi jobbar idag med något som globalt kallas för ursprungsgarantier och som pekar på vilken kraftkälla som producerat den el vi köper in. Begreppet i Europa är GoO och står för ”Guarantee of Origin” samt IRECs ”Internationel Renewable Energy Certificates” på internationell basis. På Scania köper vi den typen av ursprungsmärkt el i t ex Indien, Malaysia, Brasilien, Argentina, Kina för att nämna några länder. Så här jobbar vi på många håll i världen utom där transparensen saknas och därför gör det omöjligt, som Östeuropa, delar av Asien och Ryssland, men de kommer nog dit också så småningom.

– Vi försöker även att handla certifierade biobränslen och biogas på samma sätt där det är möjligt. Det kräver dock att system och infrastruktur finns på plats men det kommer mer och mer.

Infrastruktur för omställning

En utmaning för omställningen är infrastrukturen. Här är det jätteviktigt att flera tunga aktörer jobbar tillsammans för att påverka utvecklingen, och det gör man. Scania, MAN, Volvo och Daimler samarbetar t ex med att investera i framtagning av laddstolpar i Europa. Andra frågor flera aktörer samarbetar kring är hur vi ska kunna transportera gas på mest effektivt sätt över landsgränser.

– Industrin och transportbranschen behöver visa politikerna vägen så de ser att det måste satsas mycket mer på detta menar Leif.

Net-zero- business – större steg mot förändring

Att Scania tar klimathotet på allvar är det ingen tvekan om. Leif berättar om hur de tar sitt ansvar för Parisavtalet och det som kallas Science Based Targets. Ett begrepp som visar hur mycket och hur snabbt de måste reducera sina utsläpp om vi tillsammans ska klara målet. Men att redan nu ha en plan för det som kallas net-zero – en totalt stopp för CO2-utsläpp 2050 – är att spänna bågen rejält och det tilltalar Leif och Scania.

– Vi ska vara först ut på transportsektorn och vi ska arbeta med hela kedjan. Grön energi för egen produktion, säkerställa att även kunden använder grönt bränsle och att – som sista steg – återvinningen också sker klimatneutralt.

Man påminns i samtalet med Leif att det är många delar som spelar roll och alla delar måste tas med i arbetet för att nå miljömålen.

– Alternativa bränslen är en stor och viktig del för oss i transportsektorn för att i framtiden lyckas med att fasa ut fossila bränslena och därmed uppnå våra CO2- mål. Nu jobbar vi t ex i ett projekt – med en lastbilsflotta i Västeuropa – där vi ska kunna följa och kvalitetssäkra gasen som används. Gas som exempelvis har sitt ursprung från gödsel som uppgraderas till biometan och där du ska kunna se hela kedjan från gården med gödsel till slutanvändaren av den färdiga biometangasen. Andra biologiska restprodukter är också intressant. I Brasilien görs försök att omvandla spill av sockerrör från sockerproduktion till biometan, en råvara som till stor del annars bara kasseras.

Ju fler som förstår hur allt hänger ihop desto snabbare kan vi göra skillnad. Och det handlar om samarbeten!

Leif Borgstedt

Ensotech som kreativ partner

Att ha ett anpassat IT-system för ett bolag som köper och hanterar så stora mängder energi som vi gör är så klart otroligt viktig. Olika länder, valutor och värden ska belysas. Det är miljontals parametrar som måste registreras och följas upp.

– Jag behöver ju fakta för CO2-reduceringen till våra hållbarhetsrapporter. Kunna mäta risker och ta ut ekonomiska rapporter.

– Nästa steg är att jag vill kunna ha in alla olika biobränslekontrakt också.

Men för Leif är Ensotech inte bara ett hjälpmedel i form av ett digitalt system. Han berättar också om hur arbetet ofta går till när han och Magnus Kjellin på Ensotech jobbar tillsammans.

Jag och Magnus jobbar alltid väldigt kreativt tillsammans.

– Jag och Magnus jobbar alltid väldigt kreativt tillsammans. Vi har en helt öppen dialog och det kan bli ganska vilt på våra möten med mycket rita och kreera under resans gång. Om vi ser ett problem så jobbar vi tillsammans för att försöka komma på hur vi ska lösa det. Det är ett jäkligt roligt och bra samarbete.

Magnus Kjellin på Ensotech håller med om den beskrivningen.

– Ja verkligen! Det har varit helt avgörande för där vi är idag. Tillsammans har vi hittat lösningar som vi inte kunde se – på möjligheter vi inte trodde fanns. Och att få vara en del av deras arbete med hållbarhetsprestanda är en ynnest för oss. Jag som person funkar bäst när det är rejäla utmaningar på agendan, säger Magnus.

Tack Leif för att vi fick skrapa på ytan när det gäller ert miljöarbete och för ett väldigt spännande samarbete.