Rådgivningen och omvärldsbevakningen är guld värd

”Rådgivningen och omvärldsbevakningen är guld värd och hjälper oss ta rätt beslut”. Så säger Marie Hogmalm, ekonomichef på Sävsjö Kommun, när hon beskriver samarbetet med Ensotech.

Kort om

Namn: Marie Hogmalm

Titel: Ekonomichef Sävsjö kommun

Gör: Ansvarig för staben som också sköter upphandlingar och administrerar samtliga förvaltningar inom Sävsjö kommun. Där ingår även Sävebo AB och Sävsjö Skyttecenter.

Tidigare erfarenhet: Auktoriserad revisor på PwC samt redovisningschef och ekonomichef på Draka Kabel som är världens största kabeltillverkare i Nässjö.

Vilka är dina drivkrafter i din jobbvardag? För mig är det viktigt att vi har en kultur och ett förhållningssätt där vi är samspelta. Då är det lättare att ta beslut som påverkar ekonomin både på kort och lång sikt.

Att bolla tankarna och förstå vägen framåt, det är det jag värderar högst

Marie Hogmalm

Marie som varit på Sävsjö kommun sedan 2017 berättar gärna om sina utmaningar. När vi får en pratstund är det mycket budgetarbete högst upp på bordet.

– Vi är ju en budgetstyrd organisation och att ha koll både på kostnader och framtida scenarier är ständigt aktuellt, beskriver hon.

Ekonomistaben, som också ansvarar för upphandling, administrerar ekonomin för samtliga förvaltningar inom kommunen och för några av de kommunala bolagen som t ex Sävebo AB (bostadsbolag inom allmännyttan) och Sävsjö skyttecenter (en aktivitetsanläggning som erbjuder skytte, klättring och gym). Energi är en stor kostnadspost för kommunen och de kommunala bolagen. Varje öre i prisförändring påverkar kostnaden med ca 100 000 kronor. Därav är det viktigt att följa prisutvecklingen på energi.

– Att få bästa möjliga ekonomi för våra skattebetalares pengar är faktiskt en fråga om kultur resonerar Marie. Att alla inom kommunen har ett förhållningssätt där beslutet är genomtänkt och ska vara det långsiktigt bästa. Pandemin har inneburit nya utmaningar då kostnader för vård- och omsorg rusat i höjden. Så det gäller att se var och hur vi kan hitta effektiviseringar inom alla områden som gör att vi klarar oss ur det på bästa sätt.

Vi testade – och det visade sig vara lönsamt

Det som fick Sävsjö kommun att börja samarbete med Ensotech ligger lite före Marie började sin anställning. Hennes föregångare hade första kontakten redan 2016, och det var i samband med en upphandling där man behövde konsulthjälp.

Jag skulle inte vilja vara utan hjälpen vi har av Ensotech idag.

– De kom fram till att det var värt att testa och det visade sig ganska snabbt att samarbetet var lönsamt. Som tur är, skulle jag vilja säga, för jag skulle inte vilja vara utan hjälpen vi har av Ensotech idag.

Berätta, hur ser du på värdet av samarbetet idag?

– Det som är guld värt är rådgivning och strategidiskussioner som vi har med Magnus på Ensotech. Vi träffas sex gånger om året och går igenom historik, förändringar och möjliga scenarier som kan påverka priset framåt. Det är ju så många delar som påverkar priset för el. Nivån i vattenmagasin, väder, händelser globalt och i Sverige och mycket annat. Allt det där skulle vi inte ha nån möjlighet att sätta oss in i internt. Vi får en mycket säkrare prognos och därefter tar vi beslut som t ex prissäkring av avtal. Att bolla tankarna och förstå vägen framåt, det är det jag värderar högst.

Det blir också väldigt synligt att det finns pengar att spara. Ett öres skillnad på något ställe blir ju jättestora belopp i slutändan när det handlar om elinköp.

Stöd för vägval mot grön el

Marie berättar vidare om ett exempel där de haft nytta av just strategiska samtal där det finns olika vägval.

– Vi vill ta beslut som är hållbara och bästa möjliga miljöval. Och vi stod inför valet att köpa grön el. Men efter vår diskussion kom vi fram till att pengarna vi skulle behöva lägga på att köpa grön el istället kunde läggas på egna solpaneler och på så sätt producera egen grön el. På så sätt jobbar vi hållbart från ett annat håll och kan kommunicera med våra kommuninvånare varför vi gjort det här valet. Det var skönt att tillsammans kunna resonera oss fram till det beslutet.

Mitt i vårt samtal får Marie ett mail från en kollega. Hon skrattar och säger att hon måste berätta vad som just dök upp på skärmen.

– Det är en kollega som kopierat mig i ett mail till Magnus på Ensotech för han behöver info om certifikat inför försäljning av el via våra solceller. Haha, det är ju också en anledning till att vi vill ha en extern part som vi kan få stöd av i såna här frågor.

Det digitala verktyget finns med i bakgrunden

Sävsjö Kommun har ju också tillgång till att gå in i verktyget EST (Energy Sourcing Tools). Det gör man ibland. Framförallt för att se elförbrukning för enskilda områden och ha ett öga på kostnadsprognosen. Även om man i Maries organisation inte jobbar så aktivt med att analysera data från systemet.

– Vi har ju våra möten och då tar vi tillfället i akt att gå igenom rapporterna från verktyget i samband med det. Det är ju en bra uppstart till övrig diskussion och blir bättre när vi tittar på det tillsammans.

Att förstå vad som är bakom rapporten – det är skillnaden

Vi bad Marie utveckla vad hon tänker om att hon kan få rapporter från sin el-leverantör och att det finns många i hennes sits som tycker att det räcker för att ha kontroll på sina inköp.

Att kunna ställa motfrågorna, att förstå vad som finns bakom rapporten, det är ju det som är skillnaden för mig.

– Man får rapporter absolut. Men att kunna ställa motfrågorna, att förstå vad som finns bakom rapporten, det är ju det som är skillnaden för mig. Du vet att marknaden har förändrats men inte hur det blir framåt.

Tack Marie! Så kul att prata med dig.