Smartare elhandel med full koll på inköpen

Grön el är en viktig nyckel i Scanias hållbarhetsarbete. Ett nytt verktyg som ger inköpare av el full koll över sin affär har inneburit ett stort lyft i detta arbete.

– Jag har fått en extra halvtid som jag kan lägga på att jobba med hållbarhetsfrågorna, säger Leif Borgstedt som är ansvarig för elhandeln på Scania.

Kort om

Namn: Leif Borgstedt

Titel: Head of Sustainable Energy på Traton Energy Unit.
(tidigare Senior Dealer på Scanias Treasury department.)

Gör: Ansvarar för genomförande av elaffären på Scania globalt och VW Group i Norden. Ger råd och medverkar i utvecklingen av Scanias framtida hållbara produkter inom el och biobränslen. Jobbar även med emittering av gröna obligationer och annan riskhantering. 

Vilka utmaningar ser du i din yrkesgrupp? Omläggningen till fossilfria produkter kommer att kräva en bredare kompetens i hanteringen av energiaffären. Olika typer av gröna energiprodukter och bränslen, finansiella lösningar och hög prisrörlighet kommer att bli vardag för den energiansvarige.

Vad är det bästa med ditt jobb? Att jag arbetar i en ständigt föränderlig värld som kräver flexibilitet och entreprenörsanda för att nå Scanias högt uppställda hållbarhetsmål.

Vilka är dina drivkrafter i din jobbvardag? Jag brinner för utveckling av affärer, alltid med Scaniakepsen på. Det innebär att jag strävar efter att ha en helhetssyn och en effektiv hantering av affärsprocessen, från inköp till produktion och resultat.

Kuriosa: Jag är vårdutbildad nationalekonom som både vill jobba med människor och lösa världsproblemen ?

Verktyget passar alla bolag som vill ha en transparent affär, ordning och reda utan att för den skull göra avkall på professionell riskhantering och flexibla strategiska lösningar.

Leif Borgstedt

Scania arbetar efter tydliga mål för att minska sitt klimatavtryck. I dag försörjs samtliga tio produktionsanläggningar runt om i världen med fossilfri el, till år 2025 ska all el i bolaget vara 100 procent fossilfri. Att ha koll på inköp av el är avgörande i detta arbete.

– Vi köper in stora mängder el, över hela världen och i olika valutor. Det är en komplex affär, säger Leif Borgstedt ansvarig för inköp av el och andra energiprodukter på Scania globalt och för VW Group i Norden.

Världens högsta kraftaffär

Leif Borgstedt har arbetat inom kraftmarknaden sedan 1990-talet och på Scania sedan 2007. Med det yttersta ansvaret för elaffären innebär det att han har koll på allt från upphandling, avtal, leveranser och priser till gröna certifikat och ursprungsgarantier. Tidigare lade han mycket arbete på själva handeln – att bevaka priserna, stämma av mot valutor och genomföra köp vid rätt tillfälle. Han hade byggt sin egen Excel-snurra för att hantera alla parametrar och det var ett både tidskrävande och komplicerat arbete. Datorn följde med överallt, även på semesterresor, eftersom han hade svårt att lämna över arbetet till någon annan.

– Jag brukar säga att jag är den som förmodligen har genomfört en av världens högsta kraftaffärer, på en topp i alperna, berättar han.

Full koll på inköpen

En hemsnickrad Excelkalkyl har förstås sina begränsningar och Leif Borgstedt hade länge letat efter ett verktyg innan han kom i kontakt med Ensotech. Verktyget skulle kunna separera olika bolag, länder, handelsområden, elkraft och valutor. Men den stora utmaningen var att hitta ett transparent verktyg från en oberoende aktör utan eget intresse i elhandel eller elproduktion.

– Transparensen är helt avgörande. Som köpare vill du ha full koll på vad du köper, när och till vilket pris, annars riskerar du att hamna helt i leverantörens händer, förklarar Leif Borgstedt.

En extra halvtid

Idag ser vardagen för Leif Borgstedt helt annorlunda ut. Tack vare Ensotechs verktyg kan en stor del av handeln automatiseras och det har blivit betydligt enklare för andra medarbetare att kliva in om han skulle vara borta. Verktyget håller även koll på att villkor och avtal följs och säkerställer att inga dolda marginaler finns i priset för respektive delmoment. Sammantaget har verktyget sparat Scania stora summor pengar.

Att ha ordning och reda på inköpen gör mig trygg, mina chefer trygga och mina revisorer nöjda.

– För mig är helhetssynen viktig, jag strävar efter att både ha en helhetssyn av affärsprocessen, och att hanteringen av processen från inköp, via fordonsproduktion till redovisning är så effektiv som möjligt. Att ha ordning och reda på inköpen gör mig trygg, mina chefer trygga och mina revisorer nöjda, säger han.

Men framför allt har det inneburit en tidsvinst i det vardagliga arbetet.

– Verktyget är som en halv anställd som sköter en stor del mitt jobb. Dessutom kan jag tryggt lägga ut mitt arbete på andra när jag är borta, säger han.

Synliggör den gröna elen

Leif Borgstedt konstaterar att omläggningen till ett hållbart samhälle med fossilfria produkter är en stor utmaning för alla som handlar med el. Att kunna hantera fler olika typer av gröna energiprodukter, finansiella lösningar i kombination med en hög rörlighet på priserna kommer bli vardag för de energiansvariga. Det kräver en bredare kompetens i hanteringen av energiaffären och ställer även högre krav på ett flexibelt och ett bra systemstöd.

– Vårt mål på Scania är att vara helt fossilfria till år 2025, då ska all el vi köper in vara grön till 100 procent. Här gäller det att jag har bra koll på ursprungsgarantier och andra gröna certifikat, men även bra koll på hur stor volym grön el vi behöver köpa in vid olika tidpunkter.

Ser fler möjligheter

Förutom el handlar Leif Borgstedt även andra energiprodukter som biobränslen och biocertifikat. Scania följer Parisavtalet med målet om att alla tunga fordon ska vara fossiloberoende senast 2050, men siktar även på att bli ledande när det gäller hållbara transporter. Här ser Leif Borgstedt möjligheter att bygga ut verktyget även för den typen av inköp.

– Den fula dieseln ska bort och vi behöver jobba mycket med alternativa bränslen och elektrifierade fordon. Här ser jag möjligheten att använda verktyget för exempelvis hanteringen av biogas och biodiesel samt för produkter som har koppling till utvecklingen av batteri och laddinfrastruktur.

Får vara med och påverka

Leif Borgstedt har tidigare tittat på andra lösningar för elhandel, men konstaterar att det finns en fördel med att arbeta med en leverantör som har gedigen erfarenhet av elhandel, som förstår utmaningarna och som är öppen för att utveckla produkten tillsammans med kunden. I andra större affärssystem är energiaffären ofta bara är en liten del i verktyget.

– Här får vi vara med och påverka. Ensotech är öppen för att utbyta idéer och vill jobba tillsammans med oss för att hela tiden förädla och utveckla systemet. De är framtidsorienterade och lyssnar på våra behov, det uppskattar jag mycket, säger han.