Jag har blivit en bättre beställare

Bättre kontroll över inköpen av el har öppnat för nya möjligheter för Tyresö Bostäder att påverka sitt hållbarhetsarbete.

– Det ger mig ännu ett verktyg som sporrar oss att hitta fler energieffektiva lösningar, säger Daniel Sedighha Mattsson, fastighetschef på Tyresö Bostäder.

Kort om

Namn: Daniel Sedighha Mattsson

Titel: Civilekonom och skattejurist.

Gör: Arbetar sedan augusti 2019 som fastighetschef på Tyresö Bostäder.

Vilka utmaningar ser du i din yrkesgrupp?
Det kommande generationsskiftet. Det kräver en genomtänkt kunskaps­överföring.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag gillar bredden i arbets­­­uppgifterna och alla kontakter. Det bästa är att man aldrig blir fullärd utan lär sig något nytt varje dag.

Vilka är dina drivkrafter i din jobbvardag?
Vi ska vara den bästa och självklara hyresvärden i Tyresö. Det kräver att det vi gör idag ska vi göra lite bättre imorgon samt att vi har duktiga medarbetare som trivs och utvecklas.

Vi har fått en ökad kompetens i bolaget och kan jobba mer aktivt med våra inköp. Med hjälp av analyser av marknaden och prognoser för vad som kan komma att påverka elpriserna kan vi styra inköpen på ett smartare sätt.

Daniel Sedighha Mattsson

Tyresö Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 3 500 hyreslägenheter på Tyresö. Sedan drygt ett år tillbaka är Daniel Sedighha Mattsson fastighetschef i bolaget där han tillsammans med ett 30-tal medarbetare har ett brett ansvar för både förvaltning, drift och energi, underhåll och utemiljö.

– Hållbarhet är ett viktigt fokus för oss i bolaget och många av dessa frågor berör driften av verksamheten. Att kunna påverka energiförbrukningen och inköpen av rätt energi från rätt källa är därför en av mina stora utmaningar i arbetet.

Enkelt att förstå och använda

Som fastighetschef är det mycket att hantera i det vardagliga arbetet och inköp av el är inte huvudfokus. Daniel Sedighha Mattsson konstaterar att det är ett område där det finns mycket att fördjupa sig i – allt från förbrukning till nätavgifter, valutor, marknader och certifikat. När han kom i kontakt med Ensotech insåg han möjligheterna med att få bättre kontroll över sin elhandel.

Det är enkelt för mig att förstå och använda utan stora investeringar, samtidigt som det ger mig makten över min elhandel på ett helt nytt sätt.

– Jag gillade konceptet. Det är enkelt för mig att förstå och använda utan stora investeringar, samtidigt som det ger mig makten över min elhandel på ett helt nytt sätt, säger han.

Styr framtidens kostnader

Tidigare skedde elhandeln löpande, men idag har Daniel Sedighha Mattsson regelbundna möten med Ensotech där de analyserar marknaden och fattar beslut kring framtida inköp av el. Genom att väga in olika aspekter som påverkar priset – hur marknaden ser ut, den faktiska förbrukningen i förhållande till den beräknade samt prognoser för vad som kan komma att påverka elpriserna framöver – kan han styra inköpen på ett mer medvetet sätt.

– Driften är den största kostnaden i min budget. Med bättre beslutsunderlag kan jag styra kostnaderna i förväg. Det gör mig till en bättre beställare, konstaterar han

Han jämför det med att välja bostadslån – att ha ett rörligt lån med stor osäkerhet och risk kring framtida kostnader, eller att binda lånet till en viss nivå som ger kontroll över de kommande utgifterna. Det är en medveten riskminimering, förklarar han.

– Med små resurser kan jag påverka mina kostnader på ett helt annat sätt än tidigare. Det blir mer kostnadseffektivt. För årets budget kan jag redan se att vi sparat pengar genom att vi upphandlat el till priser som ligger under marknadsvärdet.

Är priset rätt?

Inköp och upphandling är dock bara en sida av myntet. En stor fördel enligt Daniel Sedighha Mattsson är att han kan följa upp sina inköp på ett helt transparent sätt. Förutom förbrukning och kostnader kan de även stämma av att de får det pris och den typ av el de avtalat om, något som är betydligt svårare om man inte anlitar en oberoende aktör.

– Inom kommunala bolag är vi ofta bra på upphandling, men tyvärr inte lika bra på att följa upp att vi får det vi betalar för. Bra uppföljning är minst lika viktigt, poängterar han.

Daniel Sedighha Mattsson tycker också att han har fått bättre insikt om vilken typ av grön el de köper och därmed större möjligheter att välja det som ger minst miljöpåverkan.

Vi köper inte bara “grön el” utan kan jämföra miljöeffekten mellan exempelvis grön el från vattenkraft eller vindkraft.

– Jag kan gå ner djupare i analysen och hitta fler sätt där vi kan påverka klimatet och miljön genom våra inköp. Vi köper inte bara “grön el” utan kan jämföra miljöeffekten mellan exempelvis grön el från vattenkraft eller vindkraft. På så vis kan vi hitta fler sätt att göra skillnad för miljön.

Gör hållbarhetsarbetet relevant

Bättre kontroll över priserna innebär inte bara att Daniel Sedighha Mattsson kan känna sig trygg i att hålla budgeten. Det har också stor betydelse för det interna arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan. Han förklarar att det är lättare att skapa ett engagemang kring energieffektivisering, optimering och hållbara lösningar när det finns en tydlig prislapp på arbetet. Om medarbetarna ser hur mycket pengar verksamheten kan spara på att exempelvis installera solceller eller byta till ledlampor så sporrar det till fler initiativ och kreativitet kring hållbarhetsarbetet.

På så vis tycker Daniel Sedighha Mattsson att han har fått ytterligare ett verktyg för hållbarhetsarbetet.

– Det är betydligt lättare att prata pengar än kilowattimmar. Det gör att man jobbar med frågan på ett helt annat sätt i vardagen, förklarar han.

Kunskap ger makt

Daniel Sedighha Mattsson uppfattar att kunskapen kring möjligheter att påverka sin elhandel generellt sett är låg inom fastighetsbranschen. Här är man bra på fastigheter, men förlitar sig till andra när det gäller inköpen av el. Personligen tycker han att bättre kontroll över elhandeln borde vara en självklarhet.

Jag tycker att fler borde engagera sig sina elinköp och titta närmare vad det är man egentligen betalar för.

– Jag tycker att fler borde engagera sig sina elinköp och titta närmare vad det är man egentligen betalar för. Med ökad medveten kan man bli en bättre beställare, ställa högre krav och få bättre kontroll över vad man köper. Och dessutom spara stora summor pengar som kan användas till annat, säger Daniel Sedighha Mattsson.