Sitter inte längre i baksätet när det gäller elinköp

Proffsigare som beställare och en bättre känsla i magen. För Jan-Erik Danielsson, chef för teknisk utveckling på Huge Bostäder, har arbetet kring elhandeln förändrats radikalt sedan han bestämde sig för att ta kontrollen över affärerna.

– Vi ser redan att kostnaderna minskat och min känsla är att vi kan spara mycket pengar åt Huge Bostäder, säger Jan-Erik Danielsson.

Huge Bostäder AB

664 971 kvm

Uthyrningsbar yta

7 864 st

Bostäder

16 st

Skolor och förskolor

Vi har helt andra diskussioner om elhandeln idag, det har blivit både roligare och proffsigare. Idag vet vi hur vi vill handla, hur vi kan påverka priserna och kan därmed ta kontrollen över våra framtida kostnader.

Jan-Erik Danielsson

Huge Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag med säte i Huddinge som äger och förvaltar cirka 7 900 bostäder. Dessutom har de ett antal skolor, äldreboenden och flera stadsdelscentrum i sitt fastighetsbestånd.

Jan-Erik Danielsson är chef för avdelningen för Teknisk utveckling där ansvaret för elhandel ingår. Han konstaterar att det kan vara svårt att få grepp om elhandeln, den innehåller många olika delar och det är dessutom många olika faktorer som påverkar vilket det slutliga priset på elen blir.

Dags för förändring

När han började på Huge Bostäder för sju år sedan ärvde han ett elhandelsavtal där mandatet för elhandeln låg i leverantörens händer. När det var dags för en ny upphandling kände han att det var dags för en förändring.

– Det kändes som om jag satt i baksätet och försökte styra bilen. Jag ville ha större kontroll över affären och kunskap hur vi som inköpare kan påverka den, berättar han.

Med hjälp av inköpscentralen HBV, allmännyttans inköpsfunktion, kunde Huge Bostäder sluta sitt nya avtal med elhandelsföretaget Energiförsäljning Sverige, men med den skillnaden att här hade Huge Bostäder själva mandatet att styra över affären.

Bättre insyn i affären

Men Jan-Erik Danielsson insåg att han behövde bättre insyn och kunskap om elmarknaden för att bli en bra beställare. Via kontakter, noggrann research och referenstagande fick han till slut kontakt med Magnus Kjellin på Ensotech som visade sig bli ett viktigt bollplank. Här kunde han få hjälp med att ta fram underlag för beslut och möjligheter att väga olika faktorer mot varandra.

För mig var det viktigt att få en bild av hur jag kan styra elhandeln

– För mig var det viktigt att få en bild av hur jag kan styra elhandeln. Det är ju fortfarande Huge Bostäder som fattar besluten, men jag ville ha bättre insyn i affären och själv kunna styra över vad vi handlar, när och till vilka priser.

Proffsigare inköpare

Genom att titta på hur andra fastighetsbolag jobbar strategiskt med sin elhandel kunde han dessutom ta fram dokument och riktlinjer för hur portföljförvaltningen skulle gå till, något som också ledningen var med och fattade beslut om.

Fyra gånger per år samlas elhandelsgruppen på Huge Bostäder för att dra upp riktlinjerna för den kommande elhandeln. Här tittar de bland annat på marknadens utveckling, prisläget och prognoser för både förbrukning och prisutveckling och beslutar hur stora volymer de vill upphandla och när. Redan nu har de exempelvis beslutat om handeln för 2024.

Med detta som underlag kan de därefter föra en konstruktiv dialog med Energiförsörjning Sverige om de krav och riktlinjer de vill handla utifrån och på så vis ge dem uppdraget att handla utifrån mycket tydligare ramar.

Vi har bättre insyn i affären, vi är pålästa och blir därmed en proffsigare inköpare av el.

– Vi har bättre insyn i affären, vi är pålästa och blir därmed en proffsigare inköpare av el. Jag tror att det skapar en trygghet även för dem och leder till att vi i slutänden får bättre priser, säger Jan-Erik Danielsson.

Ledningen är involverad

I elhandelsgruppen ingår både ekonomichef och vice vd, något som Jan-Erik Danielsson tycker ger en större trygghet och tyngd åt arbetet än tidigare.

– Allt vilar inte på mig. Tidigare hade ledningen ingen insyn i elhandeln, men nu är det vice vd:n som skriver under varje order. Det finns en helt annan förståelse och engagemang för frågorna. Dessutom har vi pratat igenom och fattat alla beslut gemensamt, vilket gör att vi också tar ett gemensamt ansvar för utfallet.

Bättre känsla i magen

Jan-Erik Danielsson konstaterar att det finns mycket pengar att spara på en smartare elhandel. Varje öre på elpriset innebär 250 000 kronor på årsbasis för Huge Bostäder. Därför gäller det att ha en strategi så att man handlar vid rätt tillfällen, men också på ett sätt så att man inte tar för stora risker. Men att det lönar sig att ta kontrollen är han övertygad om.

– Det har bara gått ett halvår sedan vi sjösatte det nya arbetssättet, men vi ser redan att kostnaderna har minskat och känslan är att vi kan spara mycket pengar framöver.
Och framför allt, Jan-Erik Danielsson sitter inte längre i baksätet.

Känslan i magen är en helt annan. Jag har lärt mig mycket och känner mig mycket tryggare.

– Känslan i magen är en helt annan. Jag har lärt mig mycket och känner mig mycket tryggare. Nu vet jag hyfsat långt framöver vad vårt elpris kommer att bli och kan aktivt vara med och påverka det, säger han.