Kundmöte med Lennart Söder

Ensotech följde upp med ytterligare ett kund-webbinarium den 10 december. Den här gången var gästen Lennart Söder. Att vara ansvarig för inköp av stora volymer el är mer komplext än någonsin då kartan förändras drastiskt. Därför vill Ensotech bjuda på röster utifrån som bidrar med olika perspektiv och kunskap.

Lennart Söder är professor i elkraftsystem vid KTH och engagerad i forskning och utbildning inom området. Lennart har varit utredare för regeringen, är aktiv i flera internationella samarbetsprojekt och har deltagit i flera studier.

Under mötets gång gav Lennart sin syn på hur tillväxten ser ut utifrån olika antaganden. Konsumtionen av el förväntas fördubblas inom 25 år och en stor del av elbehovet kommer härledas till produktionen av vätgas. Elfordon står för en förhållandevis liten del av den totala ökningen enligt Lennart. Och det är vindkraften som kommer stå för den största andelen (och till en lägre investeringskostnad i jämförelse med kärnkraften) av elproduktionen menar Lennart.

Förklaring till elpriset

Prisökningen som vi sett nu är ju såklart en intressant fråga som Lennart pratade om och hans presentation innehöll bl a nuläget för elpriserna per land i Europa. Där framgår att södra Sverige ligger i linje med övriga länder.

– ”Egentligen ska vi inte fråga oss varför det är dyr el i södra Sverige, utan varför det är så billigt i norr?” menar Lennart.

En anledning till just det är att det finns mer vatten och vindkraft där men också att det saknas exportkapacitet. Man måste helt enkelt sätta priset på en nivå så att man faktiskt blir av med den el som producerats.

De höga priserna för södra Sverige och Europa beror på flera saker och Lennart nämner några. Klimatkraven med högre pris på utsläpp av koldioxid gör att kolpriset ökar. Priset på gas har genomgått en tiodubbling i pris på relativt kort tid. Även om Sverige använder förhållandevis lite gas så påverkas vi av de centraleuropeiska elpriserna. Att Ringhals stängt ner påverkar också, till viss del, tillgången och priset. Men den centrala förklaringen är kostnadsökningen på fossila bränslen.

Forskning och investeringar nödvändiga

Lennart fick även frågor från gruppen under mötets gång. En fråga var hur han såg på det som förra gästtalaren lyfte, ”att det krävs viss kraft i ledningarna som inte vindkraften klarar av, det som kallas reaktiv elkraft”. Lennart delar inte synen på hur stort detta problem är med förra webbinariets gästtalare, Jan Blomgren.

– Även om det finns problem så är det inget som säger att vi inte kommer att lösa det, säger Lennart. Forskning pågår inom området och visserligen kommer investeringar att behövas framförallt på infrastruktur som ledningar för att kunna både importera och exportera el till olika områden och länder.

Hur priserna kommer se ut framöver är ju något vi alla funderar över. Enligt Lennart kan det mycket väl gå mot lägre priser på sikt. Simuleringar har gjorts på KTH utifrån hur kopplade vi kommer vara till övriga Europa.

– Utmaningen vi står inför är att få till både produktion och ledningar. Med fler elbilar som ska laddas samma tid på dygnet som alla drar igång med att laga mat behövs ett oerhört utvecklat distributionsnät.

Tack Lennart för att du delade med dig av dina tankar kring nuläget och framtidsscenarier för elbranschen.